YOUR LOGO
úvod akce informace kontakt
ČNS | Aukce | Nume | Livebid | Sběratel | ČNB | ČM | ZČM | NM | Coinhistory.cz   
MENU
Česká numismatická společnost, pobočka Plzeň
ČNS Plzeň

Agenda ČNS

ČNS
Česká numismatická společnost, z.s. („ČNS“) je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje sběratele, vědecké pracovníky, vzdělávací a kulturní instituce z oblasti numismatiky, notafilie a faleristiky.
ČNS byla založena 7. března 1919 jako Numismatická společnost československá, která navazovala na činnost předchozích sdružení Verein für Numismatick zu Prag (1848-1873) a Kroužku numismatiků v Praze (1913-1919).
Pokračovatelkou Numismatické společnosti československé se stala Česká numismatická společnost ustavená 7. března 1971.

Pro své členy organizuje prostřednictvím asi 40 regionálních pobočných spolků výměnné schůzky a neveřejné členské aukce, přednášky, výstavy, semináře, sympozia a exkurze, vydává a podílí se na vydávání periodických i neperiodických publikací.
Řádným členem ČNS se může stát bezúhonná fyzická osoba starší osmnácti let (bez ohledu na státní příslušnost), zavazující se k dodržování sběratelské etiky a stanov ČNS.

Nejstarší pobočka ČNS byla založena v Plzni 13. října 1923, kdy se plzenští sběratelé sešli a ustavili numismatický kroužek při Společnosti pro národopis a ochranu památek v Plzni. Prvním předsedou se stal JUDr. Josef Ječný.
V roce 1929 uspořádal kroužek první výstavu v Západočeském muzeu v Plzni nazvanou "Tisíc let české mince". Po předčasné smrti dr. Ječného v r. 1934 byl k uctění památky tohoto významného numismatika pojmenován kroužek jeho jménem. Činnost kroužku neustala ani za 2. sv. války a po osvobození se jeho sídlem stalo Národopisné muzeum v Plzni a později Západočeské muzeum v Plzni.

Plzeňská pobočka ČNS sdružuje v současnosti na 70 členů - sběratelů, ale i zájemců o numismatiku a historii z Plzně a širokého okolí. Pořádá pravidelné schůzky vždy 1. čtvrtek v měsíci - viz sekce AKCE. Náplní schůzek jsou informace o nových mincích, ale i přednášky a diskuse o historii mincí, bankovek a příbuzných sběratelských předmětů, jako medaile, řády a vyznamenání, odznaky a pod.

Copyright 2019 ČNS, pobočka v Plzni
Created by: Jiří Hána 2019